Hygiëne in de trimsalon

Aan een goede hygiëne hecht ik zeer veel waarde! Door het hanteren van een vast hygiëneprotocol welke dagelijks wordt uitgevoerd, zorg ik ervoor dat overdracht van besmettelijke aandoeningen en parasieten zo goed als uitgesloten wordt.

Tijdens de trimbeurt worden de haren op de grond en de trimtafel regelmatig verwijderd en in een afgesloten prullenbak gedaan. Restanten van eventuele huidaandoeningen krijgen zo geen kans om zich te nestelen in naden en kieren om vervolgens andere dieren te besmetten. Wanneer de trimbeurt beëindigd is, worden zowel de trimtafel als de gebruikte trimmaterialen zoals scharen, tondeuse koppen, borstels en kammen ontsmet. Ook het bad wordt na elk gebruik nagespoeld en gereinigd.

De salon wordt aan het einde van dag grondig schoongemaakt en ontsmet met de daarvoor bestemde schoonmaakmiddelen.. De schoonmaakmiddelen zijn speciaal voor het reinigen, desinfecteren en ontsmetten van dierenverblijven en zijn dus niet schadelijk voor de dieren. 

In het geval van ontdekking van een vlooienbesmetting bij een hond, worden de daarvoor betreffende maatregelen getroffen om verspreiding en besmetting van andere honden te voorkomen. Uiteraard vergt dit een specifieke aanpak met bestrijdingsmiddelen en kost dit extra schoonmaaktijd. Ik ben dan ook genoodzaakt om bij een constatering van een vlooienbesmetting hiervoor extra kosten in rekening te brengen van € 12,50